Rodinný charitativní běh ve Vyškově pro Ondřeje …

3.12.2015

Ondřej Duda je 16 lety kluk, bojující 8 rokem s leukémii.
V roce 2014 prodělal transplantaci kostní dřeně, kdy mu byl dárcem jeho bratr Jakub 10 let.
Dlouhá a náročná léčba pokračuje odstraňováním těžkých po transplantačních komplikací a snahou o návrat do běžného života.

Nahoru